Functies

Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie is het richting geven aan het gebruik van de ruimte. In een stad en metropoolregio waar de ruimte schaarser wordt, wordt dit steeds belangrijker. 

In deze bouwsteen worden de belangrijkste ruimtegebruikers, zogenaamde functies, in hoofdgroepen uiteengezet. Wat zijn per functie de te verwachten ontwikkelingen? Met welke ruimtevraag moeten we de komende periode rekening houden? Wat kunnen verschillende ruimtevragers bijdragen aan de waarden van de omgevingsvisie en waar zit juist spanning? De juiste verhouding tussen functies op de verschillende schaalniveaus bepaalt de kwaliteit van de stad.