Stad rond het centrum

Compacte verstedelijking rondom het centrum

Dit alternatief bouwt voort op de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Groei vindt plaats door verdichting in de Ringzone en het centrale deel van de IJ-oevers. Investeringen in bereikbaarheid richten zich op het beter ontsluiten van het stadscentrum vanuit de regio. Openbare ruimte in het centrum wordt vergaand autoluw tot zelfs autovrij gemaakt, met veel extra ruimte voor de verblijven en straatgroen. Investeringen in stadsparken en de koppen van de scheggen maken deze groengebieden geschikt voor intensiever en gevarieerd gebruik.

Ontwikkelrichting 

‘Stad rond het centrum’ is het meest compacte alternatief. De ontwikkeling vindt bijna helemaal plaats binnen de bestaande stad. Veel nieuwe ruimte voor woningbouw en voorzieningen wordt gevonden langs hoofdstraten tussen de vooroorlogse wijken en de naoorlogse tuinsteden. Deze straten gaan hierdoor dienen als levendige verbindingslijnen tussen de stadsdelen binnen de ring en buiten de ring. Veel van deze straten zijn nu nog drukke verkeerswegen. Voorbeelden zijn de Nieuwe Leeuwarderweg, IJburglaan, Gooiseweg, Buitenveldertselaan, Lelylaan en Burgemeester Roëllstraat. Ruimte wordt verder gevonden in dun bebouwde delen van vooroorlogse stad. Bijvoorbeeld op het Marineterrein en in stadsvernieuwingsbuurten uit de jaren 70 en 80, waar de ruimte niet volop benut is. Rondom stations zoals Sloterdijk, CS-Sixhaven, Lelylaan, Zuid, Muiderpoort, Amstel en Bijlmer kan veel nieuwe werkgelegenheid komen. Grotere nieuwe buurten kunnen ontstaan op bedrijfsterreinen. Deze veranderen in plekken waar ook gewoond wordt.  Sloterdijk I, Minervahaven, Schinkelkwartier, Amstel III, Hamerkwartier, Buiksloterham en NDSM zijn voorbeelden. Ten slotte wordt in dit alternatief ook actief gezocht naar mogelijkheden tot verdichting van bestaande luwe woonbuurten direct tegen het centrum. Het gaat om delen van Slotermeer, Overtoomseveld en Slotervaart en in Noord.

In de binnenstad en in buurten daar direct omheen zal het in dit model drukker worden. Niet omdat er nieuwe ruimte bij komt, maar omdat bestaande ruimte intensiever gebruikt wordt. Dat betekent dat in de Jordaan, Oud-West, de Pijp en Oost meer plek komt voor werken, winkelen en uitgaan. Deze intensivering zal zich vooral concentreren langs het netwerk van stadsstraten. Waar dit netwerk raakt aan het (toekomstig) metronetwerk (Noordpijp, Overtoom, Wibautas, Binnenring) is OV-knooppuntontwikkeling mogelijk met intensiever werken. Er wordt in deze variant rekening gehouden met bestaande hindercontouren van de haven en Schiphol. 

Ingrepen 

Sterke verdichting is alleen mogelijk door tegelijkertijd de kwaliteit van de parken, de openbare ruimte en de koppen van de scheggen flink te verbeteren. Ook moet de bijbehorende groei in verkeersbewegingen voornamelijk opgevangen worden door de fiets. Om hier ruimte voor te maken wordt de binnenstad autovrij en de rest van de stad binnen de A10 autoluw. Alle 70km-wegen de stad in, zoals de Gooiseweg, Nieuwe Leeuwarderweg, Lelylaan en IJburglaan, worden afgewaardeerd naar 50km-wegen. De A10 krijgt hoofdzakelijk een functie voor de stad. Hierlangs komen hubs waar bewoners kunnen parkeren. Plekken waar bezoekers overstappen van de auto op tram, bus en metro zoeken we juist ruimte aan de randen van de stad.

De bereikbaarheid van het centrum wordt verbeterd door het sluiten van de metroring tussen Isolatorweg en CS en de aanleg van een Oost-Westlijn van Osdorp via Lelylaan, Leidseplein, Weesperplein en Muiderpoort naar Sciencepark. Hoogwaardig openbaar vervoer in de vorm van snelbuslijnen of een Zaan-IJtram, wordt via de Noordelijke IJ-oevers doorgezet naar Zaanstad.

Recreatie in het metropolitane landschap wordt beter gefaciliteerd door het maken van recreatieve poorten in de koppen van de scheggen. Er wordt geïnvesteerd in de Brettenscheg, het Amsterdamse Bos, de Amstelscheg, de Noorder IJplas en het Twiske. Deze worden ontwikkeld tot metropolitane landschapsparken met meer ruimte voor klimaatadaptatie. 

Stad rond het centrum

Compacte verstedelijking rondom het centrum Dit alternatief bouwt voort op de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Groei vindt plaats door verdichting in de Ringzone en het centrale deel van de IJ-oevers.

Stad aan het water

Wonen en werken aan het IJ, met het water als verbinder Amsterdam werkt al dertig jaar aan de ontwikkeling van de IJ-oevers. In de verstedelijkingsvariant ‘Stad aan het water’ wordt

Stad aan het landschap

Openbaar vervoer verknoopt stad en regio, wonen en werken aan de stadsranden Amsterdam ligt met zijn rug naar het landschap. Deze variant wil de stad juist een voorkant geven aan