Leefbaar

De groei van de stad is de afgelopen jaren een aanjager geweest voor nieuwe kwaliteit in de openbare ruimte. Straten, pleinen en parken worden drukker en gevarieerder gebruikt.

Amsterdam is er aantrekkelijker van geworden, maar drukker gebruik leidt ook tot een grotere opgave in beheer, onderhoud en exploitatie. Het op peil houden en wegwerken van achterstanden in beheer van wegen, kades en bruggen, groen en water heeft prioriteit. 

Tegelijkertijd staat de leefbaarheid door het succes van de stad onder druk. Op sommige plekken in de openbare ruimte is het te druk en ontstaat een monocultuur. Economisch minder rendabele functies zoals sportvoorzieningen, culturele functies en goedkope bedrijfsruimte staan onder druk terwijl ze juist voor de leefbaarheid en inclusiviteit in buurten cruciaal zijn.

Alle waarden