Samenwerking over gemeentegrenzen heen

De opgaven die door grote transities op ons afkomen, lossen we niet in ons eentje op. Denk hierbij aan de klimaatverandering, de energietransitie en economische veranderingen in de wereld.

Verdeling van verantwoordelijkheden

Nederland, de metropoolregio en de stad Amsterdam hebben ieder eigen kwaliteiten die we kunnen inzetten om gezamenlijk bij te dragen aan oplossingen. Amsterdam wil de samenwerking over de gemeentegrenzen heen versterken en daarbij uitgaan van ieders eigenheid en kracht. De verantwoordelijkheden zijn tussen de verschillende overheden en andere partners verdeeld. We hebben allemaal eigen bevoegdheden, waardoor ieder van ons een deel van de puzzel in handen heeft. Vanuit die gedachte kijken we ook naar wat Amsterdam het beste kan bijdragen.

Met wie we samenwerken is afhankelijk van de vraag en de schaal waarop deze speelt. Richting Europa trekken we op met gelijkgezinde steden, en voor de opgaven die op de metropoolregio afkomen werken we samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de andere partners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De agglomeratie

De samenwerking is vaak formeel of informeel al georganiseerd. Op de schaal van de agglomeratie (Zaanstad, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam) is dat nog niet het geval. Omdat hier veel gezamenlijke opgaven liggen, en omdat de gemeenten ruimtelijk en functioneel steeds sterker met elkaar verweven raken, onderzoekt Amsterdam hoe we ook hier meer met elkaar kunnen samenwerken, bijvoorbeeld aan het landschap dat ons omringt of aan heldere en veilige onderlinge fietsroutes.