Stad aan het landschap

Openbaar vervoer verknoopt stad en regio, wonen en werken aan de stadsranden

Amsterdam ligt met zijn rug naar het landschap. Deze variant wil de stad juist een voorkant geven aan de beroemde groene scheggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt nieuwe ruimte voor wonen, werken en sport en cultuur gezocht in de randen van Zuidoost en Nieuw-West. Hier liggen nu nog bedrijfsterreinen en wordt veel ruimte ingenomen door snelwegen. Maar deze plekken liggen ook direct tegen bestaande spoorlijnen. Hierdoor zijn ze vanuit de regio en de rest van ons land zeer goed bereikbaar. De huidige bedrijfsterreinen en snelweglandschappen veranderen in deze variant in echte stadswijken met veel ruimte voor werken en grootstedelijke voorzieningen. Deze nieuwe stadswijken liggen direct aan de landschappen van Brettenzone-Groot Westerpark, Nieuwe Meer-Amsterdamse Bos, Amstelscheg en Diemerscheg-Diemerpark. Ze verbinden zich daarnaast met de aangrenzende buurten in Nieuw-West en Zuidoost. Er komen nieuwe metrolijnen parallel aan het spoor richting Hoofddorp, Sloterdijk en Weesp. Ook worden de binnenstedelijke stukken Rijksweg A1, A2 en A4 afgewaardeerd of ondertunneld. Op die manier worden de nieuwe wijken en de achterliggende stadsdelen goed verbonden met de groene scheggen. De scheggen worden met behoud van natuurwaarden en de landschappelijke kwaliteit geschikt gemaakt voor drukker gebruik door de inwoners van Nieuw-West en Zuidoost.

Ontwikkelrichting 

In deze variant wordt de druk op het centrum van de stad afgeleid naar de flanken van Nieuw-West en Zuidoost. Deze gebieden zijn uitstekend verbonden met zowel de stad als de regio. De stad strekt zich langs bestaande en nieuwe metrolijnen en rond treinstations in verschillende windstreken uit richting de regio. De meeste nieuwe ruimte voor wonen en werken wordt gevonden op bedrijfsterreinen als Overamstel, Amstel III en Bullewijk, Schinkelkwartier, Schiphol-Noord, Sloterdijk I, II en III en Minervahaven. Nieuwe stadsuitbreiding vindt plaats langs het spoor en de metro richting Schiphol en richting Weesp. Verdichting van werken is nog mogelijk bij de stations Sloterdijk, Zuid en Bijlmer. In de bestaande stad kunnen nieuwe woningen en voorzieningen komen langs de hoofdstraten. Deze lopen tussen de nieuwe stadswijken en de bestaande buurten in Nieuw-West en Zuidoost. Ze koppelen de bestaande woongebieden in Nieuw-West en Zuidoost aan de nieuwe ontwikkelgebieden. Ze vormen tegelijk ook nieuwe verbindingen met de groene scheggen. In deze variant moeten de hindercontouren van Schiphol en de haven krimpen om meer woningbouw richting Schiphol en Sloterdijk mogelijk te maken. Dit kan voor wonen ook mogelijkheden bieden in Amstelveen en Badhoevedorp.

Ingrepen 

Dankzij de gestapelde bereikbaarheid per trein, metro, tram, bus én fiets zijn de flanken van Nieuw-West en Zuidoost logische nieuwe plekken voor wonen, werken en voorzieningen. Deze stapeling ontbreekt nog richting Schiphol en Sloterdijk. Door het sluiten van de Ringlijn tussen Isolatorweg en CS en het verlengen van de Noord/Zuidlijn tot Schiphol en Hoofddorp kan hier net als in Overamstel en Amstel III ruimte gemaakt worden voor intensief wonen en werken. De nieuwe metrolijnen lopen grotendeels parallel met het spoor. Op die manier kunnen ze het regionaal vervoer voor hun rekening nemen, zodat ruimte op het spoor ontstaat voor meer intercity’s en internationale treinen. Op langere termijn is een stapeling van bereikbaarheidsvoordelen ook richting Weesp mogelijk door het langs het spoor ‘omklappen’ van de metro richting Gaasperplas naar Weesp. De Gaasperplaslijn zou dan over de bestaande metrobaan door de Bijlmer als sneltram via Diemen-Zuid richting centrum geleid kunnen worden.

Een goede bereikbaarheid is alleen iets waard als ook de ruimtelijke kwaliteit op orde is. Hiervoor is een koppeling van de nieuwe ontwikkelgebieden aan enerzijds de aangrenzende landschappen en anderzijds de aanliggende woonlobben nodig. Het verder inzetten op een autoluwe stad is hiervoor de sleutel. De A10 wordt na het maken van knips in het Plusnet Auto primair een binnenstedelijke verdeelring. Om hiervoor capaciteit vrij te maken, wordt de auto-ontsluiting van Nieuw-West, Buitenveldert en Zuidoost veel meer dan nu via de A9 en A5 opgelost. Dit schept weer ruimte om de impact van binnenstedelijke delen van de snelwegen A1, A2, A4 en A200 radicaal te verminderen. 70 kilometerwegen in de stad, zoals de Gooiseweg en Lelylaan, worden normale straten met ruimte voor groen en verdichting. Naast deze radiale lijnen vormen ook tangenten als de Johan Huizingalaan en de Karspeldreef lijnen waarlangs wonen, regionale voorzieningen en werken worden ontwikkeld. De agglomeratie raakt hierdoor intern beter verbonden.

De scheggen aan de zuidzijde van de agglomeratie ontwikkelen zich door tot metropolitane landschapsparken, met aantrekkelijk vormgegeven stadsranden. Dit geldt voor de Brettenscheg en Spaarnwoude, het Amsterdamse Bos, de Amstelscheg en de Diemerscheg. Ze krijgen daarmee ook voor Nieuw-West en Zuidoost een stevige recreatieve functie. De scheggen worden geheel geschikt gemaakt voor intensiever recreatief gebruik.

Stad rond het centrum

Compacte verstedelijking rondom het centrum Dit alternatief bouwt voort op de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Groei vindt plaats door verdichting in de Ringzone en het centrale deel van de IJ-oevers.

Stad aan het water

Wonen en werken aan het IJ, met het water als verbinder Amsterdam werkt al dertig jaar aan de ontwikkeling van de IJ-oevers. In de verstedelijkingsvariant ‘Stad aan het water’ wordt

Stad aan het landschap

Openbaar vervoer verknoopt stad en regio, wonen en werken aan de stadsranden Amsterdam ligt met zijn rug naar het landschap. Deze variant wil de stad juist een voorkant geven aan