Tijdlijn

De manier waarop we aan de stad bouwen verandert voortdurend. De geschiedenis van het stadmaken maakt duidelijk dat de huidige werkwijze niet vanzelfsprekend is.

Iedere generatie probeert tegemoet te komen aan de vragen van de samenleving. Daarbij verschuift de verhouding tussen burger, overheid en markt voortdurend. Ook de mate waarin gestuurd wordt of juist veel vrijheid gegeven wordt is steeds anders. Als stad dienen we ons te verhouden tegenover trends en gebeurtenissen waarop we geen invloed hebben. Corona maakt dit weer pijnlijk duidelijk. Soms bewegen we mee, soms zetten we ons schrap en sturen we stevig tegen.

Nieuwe uitdagingen zoals de energietransitie en de oplopende druk op de ruimte vragen uiteraard om nieuwe ruimtelijke oplossingen. Als het gaat om de ordening van de ruimte in de stad bouwen we desondanks voort op in het verleden gemaakte keuzen. Veel van wat is beschreven in het vorige stadsbrede ruimtelijke plan, de Structuurvisie Amsterdam 2040 uit 2011, vormt vertrekpunt voor de omgevingsvisie. Het is vooral in de manier waarop we aan de stad bouwen dat we nieuwe richtingen verkennen. Ook in het verleden was het vooral de manier van werken die het meest radicaal veranderde. Niet zo gek, want de gebouwde stad gaat lang mee, terwijl de samenleving en de manier waarop we gebruik maken van de stad steeds verandert.

2020

Coronacrisis

2019

Amsterdam behoort tot de meest succesvolle Europese metropolen, de aantrekkelijkheid staat echter onder druk

Lees meer

2015

Klimaatakkoord van Parijs

2008

In de luwte van de crisis ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelvormen, tegelijk blijft de stad mensen en bezoekers trekken

Lees meer

2007

Kredietcrisis

2001

Openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht

1996

De groei van de stad zet door en krijgt vorm in grote projecten, zoals IJburg

Lees meer

1992

Bijlmerramp

1989

Val van de Berlijnse Muur

1989

Amsterdam raakt weer in trek en de markt biedt nieuwe mogelijkheden om aan de stad te bouwen

Lees meer

1980

Kroning van koningin Beatrix

1980

Er ontstaat er een nieuwe stadscultuur dankzij activistische jongeren en nieuwkomers uit Marokko, Turkije en Suriname

Lees meer

1975

Nieuwmarktrellen

1975

Suriname onafhankelijk

1970

Eind jaren 60 verandert Amsterdam snel van karakter, de vernieuwing van de stad komt onder vuur te liggen

Lees meer

1959

Ontdekking gasbel Slochteren

1951

Na de bevrijding wordt de wederopbouw en de uitbreiding van de stad voortvarend ter hand genomen

Lees meer

1940

Begin Tweede Wereldoorlog

1934

Nieuwe ideeën over de goede stad liggen aan de basis van een uitbreidingsplan voor heel Amsterdam

Lees meer

1929

Zwarte Donderdag, begin Grote Depressie

1928

Olympische spelen in Amsterdam

1917

Vanaf ongeveer 1900 gaat de overheid meer sturen op de ontwikkeling van de stad

Lees meer

1914

Begin Eerste Wereldoorlog

1901

Vaststelling Woningwet

1876

Opening Noordzeekanaal

1873

Als Amsterdam vanaf 1870 snel gaat groeien leidt een eenvoudig uitbreidingsplan de groei in goede banen

Lees meer