Circulair

Amsterdam is in 2050 een circulaire stad. In een circulaire economie consumeren we minder, zorgen we ervoor dat organische grondstoffen als voedsel en water hoogwaardig terugvloeien in het ecosysteem. Ook gebruiken we materialen telkens opnieuw om hun waarde te behouden en niets meer weg te gooien.

De huidige lineaire manier van produceren en weggooien is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot en draagt bij aan de uitputting van schaarse grondstoffen. Winning daarvan gaat vaak ten koste van mens, milieu en dier. Een circulaire economie levert veel nieuwe kansen op. Allereerst stelt het ons in staat om de waarde van materialen, energie en afvalwater op grote schaal te behouden. Dit is nodig voor onze welvaart, technologische vooruitgang en om de energietransitie kracht bij te zetten. Daarnaast zorgt hergebruik van materialen, grondstoffen en goederen voor meer lokale werkgelegenheid in de reparatie- en verwerkingssector.

Met de strategie ‘Amsterdam Circulair 2020-2025’ zetten we concrete stappen richting een circulaire economie. De doelstellingen daarin worden in deze omgevingsvisie bevestigd: in 2030 gebruiken we in Amsterdam 50% minder nieuwe grondstoffen, en in 2050 is onze stad 100% circulair.

Alle waarden