Klimaatneutraal

Amsterdam neemt lokaal zijn verantwoordelijkheid bij het bouwen aan een duurzame wereld. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal is vastgelegd hoe we als stad 95% minder CO2-uitstoot in 2050 willen bereiken.

We moeten de consequenties van hoe we nu produceren, wat en hoeveel we consumeren en hoe we ons verplaatsen en hoe we onze goederen vervoeren onder ogen zien en daar een duurzaam perspectief tegenover zetten. Naast verduurzamen van gebouwen en duurzame energieproductie betekent dit grote veranderingen in de mobiliteit, een andere inrichting van de openbare ruimte en een grote opgave in het toekomstbestendig maken van de nutsinfrastructuur van de stad.

Amsterdam zet op verschillende maatregelen in. Amsterdammers zullen in de toekomst veel minder afhankelijk zijn van aardgas. In plaats daarvan zal het warmtenet en elektriciteit in huis in de energiebehoefte voorzien. Daarbij horen flinke aanpassing van de nutsinfrastructuur. Mobiliteit zal hoofdzakelijk elektrisch worden, gekoppeld aan een meer ruimte voor groen, water, fiets in de openbare ruimte. De auto zal pas op de plaats moeten maken. Elektriciteit zullen we in Amsterdam vooral duurzaam opwekken. Er moet in 2030 voor 127 MW windvermogen staan opgesteld, te plaatsen in zeven zoekgebieden. De doelstelling voor zon bedraagt 1.100 MW, voornamelijk te plaatsen op daken in de stad.

Klimaatneutraal gaat echter veel verder dan alleen het nemen van technische maatregelen. Er zijn grote maatschappelijke implicaties. Een belangrijke uitdaging is om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de energietransitie en kosten en kansen rechtvaardig worden verdeeld. Op regionale schaal werken we samen aan een Regionale Energiestrategie (RES) om stap voor stap over te schakelen op duurzame energie en warmte.

Alle waarden