Ambities

We benoemen zes overkoepelende ambities. Deze ambities geven uiting aan de verschillende waarden die we belangrijk vinden bij het werken aan de toekomst van Amsterdam. Deze ambities bouwen voort op de kernopgaven uit de startnotitie van de omgevingsvisie. In het Deel WAT werken we een beleidsagenda uit gekoppeld aan deze ambities. Daarmee bieden we een overzicht van al het beleid voor de fysieke leefomgeving. In deze beleidsagenda geven we aan waar uitwerking of aanpassing van beleid nodig.

  • Duurzame stad: Amsterdam is klimaatbestendig, voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. We nemen onze verantwoordelijkheid door voorop te lopen in de energietransitie en het omschakelen naar een circulaire economie.
  • Inclusieve stad: Amsterdam zet in op kansengelijkheid voor alle inwoners en werkt op basis van een besef van het belang van sociale rechtvaardigheid en diversiteit.
  • Vitale stad: Amsterdam is een economische motor voor Nederland. We stimuleren werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus en scheppen de voorwaarden voor innovatie. Onmisbaar hiervoor is een aantrekkelijke, autoluwe stad die tegelijk uitstekend regionaal, nationaal en internationaal verbonden is.
  • Gezonde stad: Amsterdam werkt aan een gezonde en veilige stad die uitnodigt tot bewegen.
  • Leefbare stad: Amsterdam is een aantrekkelijke stad voor mens en dier, met volop groene en autoluwe openbare ruimte. We investeren in landschap en nieuwe parken.
  • Compacte stad: Amsterdam is een mooie en goed geordende, gemengde en intensief bebouwde stad. We maken efficiënt gebruik van schaarse ruimte, boven- én ondergronds.