Ruimtelijke kwaliteit

Amsterdam wil ook een mooie stad zijn. Een goede stad is niet enkel een optelsom van noodzakelijke ruimtelijke functies. Minstens net zo belangrijk zijn de architectonische kwaliteit van de gebouwen en de stedenbouwkundige samenhang en openbare ruimte daartussen.

Amsterdam moet niet alleen vanwege efficiëntie maar ook voor het oog en het gevoel een logisch geheel zijn. Van hieruit krijgt de stad haar identiteit en krijgen buurten een eigen karakter. 

Amsterdam heeft hierin een sterke traditie. Vanuit een eigen opvatting over ruimtelijke kwaliteit is Amsterdam in verschillende groeiperioden gevormd tot wat het nu is. Op dit moment maakt de stad een nieuwe groeiperiode door. Het is het zaak de Amsterdamse eigenheid te beschermen, hierop voor te bouwen en hier een nieuwe laag aan toe te voegen.

Alle waarden