Portretten van Amsterdammers

Persoonlijke verhalen kunnen veel vertellen over hoe het gaat met Amsterdam. Wat vinden Amsterdammers belangrijke thema’s voor hun stad en hoe denken zij over de toekomst? In samenwerking met Studio L A maakten we een trektocht door de stad en spraken we met verschillende Amsterdammers. Het document met conclusies en adviezen van Studio L A is op te vragen via een mail aan omgevingsvisie@amsterdam.nl. De adviezen zijn meegenomen in de Omgevingsvisie.