Metropoolvorming

Functies, gemeenten en hun opgaven raken steeds sterker met elkaar verweven. Hoe kan Amsterdam daarin meer voor de metropoolregio betekenen?

Economie, met name werkgelegenheid, houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Dit vraagt om een blik die verder reikt dan de eigen gemeente. In welk deel van de metropool past welk soort bedrijvigheid het beste en wat zijn de randvoorwaarden die daarbij horen, zoals bereikbaarheid? De laatste jaren groeide de werkgelegenheid in Amsterdam en aan de zuidwestkant van Amsterdam veel sterker dan in rest van de metropool. De inzet is om deze groei meer te spreiden, om daarmee de rest van de agglomeratie en de regiokernen te versterken. Samen met de metropoolregio kijken we wat daarvoor nodig is.

De kracht van die samenwerking is de diversiteit, iedere gemeente draagt op zijn eigen unieke wijze bij aan de metropool. Maar die diversiteit betekent ook dat belangen tegenstrijdig kunnen zijn. De sterkere verwevenheid en de gemeentegrensoverstijgende opgaven die op ons afkomen, zoals energietranisitie en klimaatverandering, betekenen dat over de gemeentegrenzen heen kijken voor iedereen steeds belangrijker wordt. Wat is ervoor nodig om slagvaardig samen te werken en wat kan Amsterdam hierin voor het geheel betekenen?