Verslagen

In de afgelopen anderhalf jaar spraken we Amsterdammers over actuele thema’s in de stad die belangrijk zijn om mee te nemen in het denken over de toekomst. Het gesprek met de stad is een essentieel onderdeel van het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie en blijft gevoerd worden na de vaststelling medio 2021. Het vormt ons denken, maakt ons bewust van dat wat we nog niet weten en laat bovenal zien hoeveel waardevolle kennis Amsterdammers hebben over hun stad. Hieronder staan de verslagen van de gesprekken die wij hebben gevoerd. Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de uitkomsten van de gesprekken in de inhoud van de Omgevingsvisie.