Buurttypen

De groeivarianten voor 2050 zijn uitgewerkt in vijf verschillende buurttypen. De buurttypen laten zien hoe nieuwe buurten eruit komen te zien, welke variatie aan buurten er kan zijn, en hoe bestaande buurten kunnen veranderen.


Luwe stadsbuurten

Deze buurten kennen een lage dichtheid, veel wonen en weinig andere functies dan wonen. Winkels vindt je in lokale winkelcentra. Scholen liggen juist middenin de wijk. Er is in luwe stadsbuurten veel buurtgroen. Voorbeelden van luwe stadsbuurten zijn Nieuw-Sloten en Buitenveldert.

Impressie luwe stadsbuurt
Wit: wonen
Roze: niet-wonen
Oranje: maatschappelijke voorzieningen


Gemengde stadsbuurten

Deze buurten hebben een hogere dichtheid. Winkels en horeca concentreren zich vooral in drukke stadsstraten. Er is in onderstukken ruimte voor bedrijven. Er is minder buurtgroen dan in de luwe stadsbuurten. Wel is er altijd een stadspark nabij. Voorbeelden van gemengde stadsbuurten zijn De Baarsjes en het Amstelkwartier.

Impressie gemengde stadsbuurt.
Wit: wonen
Roze: niet-wonen
Oranje: maatschappelijke voorzieningenHoogstedelijke buurten

Deze buurten hebben een zeer hoge dichtheid. Hoogstedelijke buurten bouwen we in Amsterdam pas sinds enkele jaren. Ze kennen een behoorlijk hoge mate van functiemenging (25-30% niet-wonen). Groen vind je in kleine parkjes door de buurt verspreid, op wijkniveau zijn grote parken te vinden. Voorbeelden van hoogstedelijke buurten zijn de NDSM-werf en straks de Sluisbuurt.

Impressie hoogstedelijke buurt
Wit: wonen
Roze: niet-wonen
Oranje: maatschappelijke voorzieningenHoogstedelijk centrum

Deze buurten zijn ook heel dichtbebouwd, en kennen heel veel ruimte voor werken (rond de 70%) en dus relatief weinig woningen. Dit type buurt vindt je dicht rondom de belangrijke treinstations. Ook hier is groen in kleine parkjes door de buurt verspreid en zijn er grotere parken op wijkniveau. Voorbeelden van hoogstedelijke centra zijn de Zuidas en Bijlmer-Arena, maar ook delen van de binnenstad.

Impressie hoogstedelijk centrum
Wit: wonen
Roze: niet-wonen
Oranje: maatschappelijke voorzieningenProductieve stadsbuurten

Deze buurten kennen een vergelijkbare dichtheid als de gemengde stadsbuurten. Verschil is dat er veel meer ruimte is voor werken, en dan met name voor productieve bedrijvigheid in grote hallen. Een voorbeeld van een productieve buurt is Buiksloterham.

Impressie productieve buurt
Wit: wonen
Roze: niet-wonen
Oranje: maatschappelijke voorzieningen