Amsterdam is populair. Dit vertaalt zich in lange wachttijden voor sociale huur, een groot gebrek aan middeldure woningen en sterk gestegen prijzen in de vrije sector. Kan de verdeling van lasten en lusten anders en kan de burger daarbij een centralere rol spelen? Jovanka Stoimenovski (IJburg) vertelt over de wooncoöperatie die zij met 50 anderen is gestart om hun woondroom te realiseren: samenwonen in een gemeenschap.