Betaalbaarheid

De manier waarop de samenleving profiteert van stadsontwikkeling staat onder druk. Kan de verdeling van lasten en lusten anders en kan de burger daarbij een centralere rol spelen?

De druk op de ruimte en stedelijke voorzieningen voert de prijzen in de stad op. Dit is het meest manifest in de woningprijzen. Het wordt voor steeds meer groepen in de stad problematisch om een betaalbare passende woning te vinden. Dit werkt door in de samenstelling van de stad en de beroepsbevolking. Juist de mensen die voor het verbeteren van hun sociaal-economische positie het meest op de stad zijn aangewezen, hebben de grootste moeite zich hier een plek te kunnen veroorloven. Het wordt steeds lastiger om vacatures in het onderwijs, de zorg of bij de politie te vervullen. Dit is funest voor het aanbod van een compleet voorzieningen aanbod en ondermijnt de economische vitaliteit van de stad.

Door de druk op de ruimte verdwijnen minder kapitaalkrachtige functies. Onderdeel hiervan zijn juist de voorzieningen, winkels en horeca waar mensen met een lager inkomen terecht kunnen. Ook hierdoor staat de betaalbaarheid en daarmee inclusiviteit van de stad onder druk.

Investeringen in de verduurzaming van de stad brengen een prijskaartje met zich mee die zich ten dele zal vertalen in hogere lasten voor bijvoorbeeld energie. Ook hierdoor staat de betaalbaarheid van leven in de stad onder druk. 

Hierdoor doet de situatie zich voor dat het succes van de stad als geheel een bedreiging vormt voor hen die aan dit succes hebben bijgedragen. Naast het eerlijk verdelen van de lasten in de stad betekent dit ook dat we moeten zoeken naar mechanismen die de welvaart eerlijker verdelen.