Thuisvoelen in de stad

Wat is ervoor nodig is om je thuis te voelen in de stad en waarom is dat belangrijk? Op welke wijze kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat de stad een thuis blijft?

De stad ontwikkelt zich snel: de bevolking en economie; de manier waarop we ons verplaatsen, ons huis verwarmen en ons afval inzamelen. Als gevolg hiervan verandert ook de leefomgeving en het dagelijks leven in de stad. Buurten krijgen een ander karakter. Dit vraagt veel van mensen en niet iedereen zit op deze veranderingen te wachten of kan hierin mee. Sociale structuren en wijknetwerken staan als gevolg van de snelle verandering in wijken onder druk. Juist voor ouderen en mensen met een afstand tot de maatschappij zijn lokale netwerken en voorzieningen belangrijk om mee te kunnen doen. Een stad die inclusief wil zijn voorkomt dat bevolkingsgroepen door deze veranderingen van de stad en van elkaar vervreemden. 

Dit doen we door voort te borduren op de al aanwezige ruimtelijke kwaliteit, door gericht in te zetten op het behoud van minder kapitaalkrachtige functies en door voorzieningen gericht op ontmoeting een centrale plek te geven in de buurt. Daarnaast streven we in het proces van stadmaken naar een grotere burgerbetrokkenheid, zodat Amsterdammers richting kunnen geven aan de ontwikkeling van hun leefomgeving.