Concept-Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Op 8 juli 2021 is de omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Een aantal aanpassingen (amendementen) wordt nog doorgevoerd. De definitieve Omgevingsvisie Amsterdam 2050 publiceren wij eind juli 2021 op deze website. Alle documenten die naar de gemeenteraad zijn gestuurd, en de amendementen, staan op amsterdam.nl.

Download Concept-Omgevingsvisie Amsterdam 2050:

De vijf strategische keuzes

meerkernen
groeien
bewegen
vergroenen
samen

Lees meer over de visie op de toekomst.

Visiekaart Amsterdam 2050

Toekomstbeeld Amsterdam 2050

De grote uitdagingen voor Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent? Amsterdammers merken dagelijks dat de stad verandert. De groei is in een stroomversnelling geraakt. Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met Amsterdammers, bestuurders en professionals komt een aantal lastige vraagstukken naar voren.

Alle uitdagingen

Thuis in de stad

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent?

Druk op de ruimte

Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier?

Betaalbaarheid

Hoe kan stadsontwikkeling bijdragen aan betaalbare woon- en werkruimten?

Metropoolvorming

Hoe kan Amsterdam meer voor de metropoolregio betekenen?

Klimaatverandering

Hoe kan de stad klimaatbestendig en klimaatneutraal worden?

De toekomst en geschiedenis blijven groeien

Naar de tijdlijn

Amsterdam groeit verder

Benut de ‘window of opportunity’

In 2020 bracht een onzichtbaar virus de wereld tot stilstand. Van het ene op het andere moment realiseerden we ons hoe kwetsbaar we zijn. Door Marleen Stikker Van het een

Tangent

Een tangent is een straat die onderdeel is van een ringstructuur van straten in de stad. Een voorbeeld van een tangent is de Ceintuurbaan.

Christine Finke komt oorspronkelijk uit de VS woont sinds een vijf jaar in Amsterdam. Ze is naar Amsterdam verhuisd om voor een tech company te gaan werken. Amsterdam is aantrekkelijk

Samenwerkende partners

De concept-omgevingsvisie is opgesteld door het Omgevingsvisieteam. Daarbij haakten we aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van diverse organisaties en van de gemeente zelf.

Lees meer