Groeiend Verhaal Amsterdam 2050

Met de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 bepalen we wat voor stad we willen zijn in 2050. Dit doen we als gemeente samen met betrokken Amsterdammers en organisaties.

Wil je bijdragen? Dat kan!

De omgevingsvisie groeit hier digitaal uit tot een volwaardig verhaal. Tot die tijd is dit de plek voor incomplete teksten, persoonlijke artikelen, regelmatige aanpassingen en aanvullingen.

Amsterdam: voortdurend in beweging

Wat voor stad willen we zijn in 2050? Wethouder Marieke van Doorninck vertelt waarom we samen met de Amsterdammers werken aan een omgevingsvisie Amsterdam 2050. Het is een groeiend verhaal dat blijft zich vernieuwen. De stad is immers nooit af.

De grote uitdagingen voor Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent? Amsterdammers merken dagelijks dat de stad verandert. De groei is in een stroomversnelling geraakt. Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met Amsterdammers, bestuurders en professionals komt een aantal lastige vraagstukken naar voren.

Alle uitdagingen

Thuis in de stad

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent?

Druk op de ruimte

Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier?

Betaalbaarheid

Hoe kan stadsontwikkeling bijdragen aan betaalbare woon- en werkruimten?

Metropoolvorming

Hoe kan Amsterdam meer voor de metropoolregio betekenen?

Klimaatverandering

Hoe kan de stad klimaatbestendig en klimaatneutraal worden?

De toekomst en geschiedenis blijven groeien

Naar de tijdlijn

De drie groeivarianten uitgelicht

Stad rond het centrum

Compacte verstedelijking rondom het centrum Dit alternatief bouwt voort op de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Groei vindt plaats door verdichting in de Ringzone en het centrale deel van de IJ-oevers.

Stad aan het water

Wonen en werken aan het IJ, met het water als verbinder Amsterdam werkt al dertig jaar aan de ontwikkeling van de IJ-oevers. In de verstedelijkingsvariant ‘Stad aan het water’ wordt

Stad aan het landschap

Openbaar vervoer verknoopt stad en regio, wonen en werken aan de stadsranden Amsterdam ligt met zijn rug naar het landschap. Deze variant wil de stad juist een voorkant geven aan

Amsterdam groeit verder

De zoomloze stad

Amsterdam 2050 is een stad die schuurt. Amsterdam 2050 is een stad met rafelranden; niet alleen in de periferie, maar als een permanente conditie. Er is ruimte in de stad

Hoogstedelijk

Bebouwd in hoge dichtheden en met naast wonen veel ruimte voor werken en publiektrekkende voorzieningen.

Joram van Loggem is socioloog en verhalenverteller. Hij woont in een zorgwoning in IJburg, waar hij met zijn handicap zelfstandig kan wonen. Zijn Canta biedt hem de bewegingsvrijheid om naar

Doe de Toekomstwijzer

Ontdek voor welke keuzes we staan en doe de test: hoe zou Amsterdam er volgens jou uit moeten zien in 2050?

Lees meer

Samenwerkende partners

Groeiend Verhaal Amsterdam 2050 wordt opgesteld door het Omgevingsvisieteam. Daarbij haken we aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van diverse organisaties en van de gemeente zelf.

Lees meer