Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht. De stad groeit snel. En dat roept allerlei vragen op voor de toekomst. Hoe blijft onze stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en parken? En hoe bereiden we ons voor op de uitdagingen van de toekomst? Dit zijn vragen die we met elkaar in de Omgevingsvisie voor Amsterdam in 2050 beantwoorden. Deze website geeft een samenvatting van de visie.

Download Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050:

De vijf strategische keuzes

meerkernen
groeien
bewegen
vergroenen
samen

Lees meer over de visie op de toekomst.

Toekomstbeeld Amsterdam 2050

Toekomstbeeld Amsterdam 2050

Toekomstwijzer

Bekijk wat jouw mening is over de ontwerp-omgevingsvisie. In tien stellingen zetten we de belangrijkste keuzes op een rijtje. Wat vind jij ervan?

Toekomstwijzer

De grote uitdagingen voor Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent? Amsterdammers merken dagelijks dat de stad verandert. De groei is in een stroomversnelling geraakt. Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met Amsterdammers, bestuurders en professionals komt een aantal lastige vraagstukken naar voren.

Alle uitdagingen

Thuis in de stad

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent?

Druk op de ruimte

Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier?

Betaalbaarheid

Hoe kan stadsontwikkeling bijdragen aan betaalbare woon- en werkruimten?

Metropoolvorming

Hoe kan Amsterdam meer voor de metropoolregio betekenen?

Klimaatverandering

Hoe kan de stad klimaatbestendig en klimaatneutraal worden?

De toekomst en geschiedenis blijven groeien

Naar de tijdlijn

Amsterdam groeit verder

Stadshubs: een bestaand idee krijgt nieuwe invulling

In 2050 zijn er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tien stadshubs waar MRA-ondernemers door samen te werken met overheid en onderzoek met nieuwe verdienmodellen snel inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen.

Erfpacht

Als u een huis koopt, staat dit meestal op ‘eigen grond’. Maar soms blijft de grond met daarop de woning eigendom van de eigenaar. U krijgt als koper alleen het

Tamara Streefland leidt het Cities Program bij Metabolic Foundation, waar ze steden adviseert over de transitie naar een circulaire economie. Metabolic heeft als missie de globale economie naar een duurzamere

Samenwerkende partners

De concept-omgevingsvisie is opgesteld door het Omgevingsvisieteam. Daarbij haakten we aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van diverse organisaties en van de gemeente zelf.

Lees meer