Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Het is zover: de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam2050 is klaar. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met vrijgave van deze visie en de bijbehorende omgevingseffectrapportage. Vanaf donderdag 21 januari ligt de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 voor zes weken ter visie. Deze website geeft een samenvatting van de visie. Het volledige document is hieronder te downloaden. Tot 4 maart 2021 heeft iedereen die dat wil de kans om hierover zijn/haar mening te geven.

Visie op de toekomst van de stad

Wethouder Marieke van Doorninck roept Amsterdammers op de omgevingsvisie te bekijken en hun mening te geven.

De vijf strategische keuzes.

iconen

Toekomstwijzer

We zijn benieuwd naar jouw mening over de ontwerp-omgevingsvisie. Daarvoor is de Toekomstwijzer ontwikkeld. Doe je mee?

Toekomstwijzer

De grote uitdagingen voor Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent? Amsterdammers merken dagelijks dat de stad verandert. De groei is in een stroomversnelling geraakt. Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met Amsterdammers, bestuurders en professionals komt een aantal lastige vraagstukken naar voren.

Alle uitdagingen

Thuis in de stad

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent?

Druk op de ruimte

Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier?

Betaalbaarheid

Hoe kan stadsontwikkeling bijdragen aan betaalbare woon- en werkruimten?

Metropoolvorming

Hoe kan Amsterdam meer voor de metropoolregio betekenen?

Klimaatverandering

Hoe kan de stad klimaatbestendig en klimaatneutraal worden?

De toekomst en geschiedenis blijven groeien

Naar de tijdlijn

Amsterdam groeit verder

De zoomloze stad

Amsterdam 2050 is een stad die schuurt. Amsterdam 2050 is een stad met rafelranden; niet alleen in de periferie, maar als een permanente conditie. Er is ruimte in de stad

Klimaatneutraal

Niet bijdragen aan klimaatverandering, CO2-neutraal.

Astrid Elburg woont sinds 1981 in Amsterdam. Ze is vooral een betrokken burger. Als organisatieadviseur houdt ze zich bezig met HR-innovaties op de arbeidsmarkt. Daarnaast is ze docent aan de

Samenwerkende partners

De concept-omgevingsvisie is opgesteld door het Omgevingsvisieteam. Daarbij haakten we aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van diverse organisaties en van de gemeente zelf.

Lees meer