Veilig

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Waar meer mensen samenkomen is de potentiële impact van ongelukken groter.

Intensief en multifunctioneel ruimtegebruik vraagt als vanzelf om aandacht voor veiligheid. Nieuwe technologieën die noodzakelijk zijn voor transities op het gebied van energie en warmte brengen nieuwe, deels nog onbekende, veiligheidsrisico’s met zich mee. Ook voor verkeersveiligheid dient aandacht te zijn. 

We zullen onze vitale infrastructuur bestendiger moeten maken voor calamiteiten. In een metropoolregio die voor een belangrijk deel onder het zeeniveau ligt, is waterveiligheid een groot goed. Dit is voor een groot deel een regionale opgave

Alle waarden