Stadsdelen

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 gaat over de stad als geheel, in de context van de grotere omgeving. De opgaven werken in de stadsdelen op verschillende manieren door.

Waar in Nieuw-West, Zuidoost en Noord de inzet is om buurten mee te laten profiteren van de ontwikkeling van de stad, zoeken we in en rond het centrum juist naar meer balans tussen reuring en rust. We zijn in iedere stadsdeel op zoek naar mogelijkheden de eigen identiteit te versterken. We bouwen voort op de kwaliteiten die er al zijn. In de doorwerking van de omgevingsvisie speelt dat ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in het omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen zal vervangen, en in programma’s en beleid. Die zullen op maat gesneden zijn voor de opgaven en behoeften van ieder stadsdeel.
De zeven Amsterdamse stadsdelen en Westpoort. De toekomstige ontwikkeling in Havenstad is meegenomen in het kaartbeeld van stadsdeel West en stadsdeel Noord.

Alle schalen