Verkeer en vervoer

Bij verkeer en vervoer gaat het om de bereikbaarheidsinfrastructuur van de stad. Daaronder vallen lijnen (wegen, fietspaden, openbaar vervoerverbindingen) en knopen (haltes, stations, remises, parkeerplaatsen, fietsenstallingen en distributiecentra). 

Hierbij is de verdeling tussen de ruimte voor voetganger, fiets, auto en openbaar vervoer cruciaal voor de bijdrage aan de verschillende opgaven waar de stad voor staat. Voor een groot deel gaat het hierbij om openbare ruimte die naast een bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad ook een prettige ruimte moet zijn om te verblijven. 

Grote Opgaven

Groei –  Het aantal verplaatsingen in de stad ten behoeve van personenvervoer en logistiek zal verder toenemen. Dit betekent dat nieuwe infrastructuur nodig is en bestaande infrastructuur beter benut moet worden. Dit vraagt om verbetering van verbindingen maar ook om nieuwe overslagpunten (hubs) voor goederen en parkeer- en stallingsvoorzieningen voor fiets, auto en openbaar vervoer. Regie op mobiliteit op het water is nodig om een gezonde combinatie van beroepsvaart, pleziervaart, zwemplezier en waterkwaliteit te behouden.

Metropoolvorming – Steeds meer werknemers in Amsterdam komen van buiten de stad; uit de metropoolregio Amsterdam maar ook uit de rest van het land. Deze groeiende forenzenpendel vraagt om een schaalsprong in het stedelijk en regionaal openbaar vervoernetwerk. Onderdeel daarvan zijn nieuwe efficiënte overstappunten (hubs) tussen regionale vervoerssystemen (auto en  trein) en stedelijke vervoerssystemen (metro, bus en tram).

Autoluwe stad –  Amsterdam zet in op meer ruimte voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en verblijfsruimte ten koste van ruimte voor stilstaande en rijdende auto’s. Dit bespaart ruimte in de stad en ontlast kades, maar vraagt meer capaciteit van het stedelijk openbaar vervoer en meer ruimte buiten de stad waar overgestapt kan worden van de auto in het openbaar vervoer of op de fiets. Om de deur-tot-deurreis te optimaliseren en het gebruik van de fiets aan te moedigen is er meer capaciteit voor overstapvoorzieningen bij de bestaande spoor en metrostations nodig (deel- en leenfietsen en fietsenstallingen).

Verduurzaming –  Voor de elektrificatie van het wagenpark (privéauto’s, deelauto’s, bussen) zijn oplaadlocaties nodig en voldoende capaciteit in het elektranetwerk. Om een alternatief te bieden voor korte vluchten binnen Europa is er meer ruimte nodig op het spoor voor internationale treinen.