Gezond

Gezondheid van mensen is een groot goed en de fysieke leefomgeving moet daar zoveel mogelijk aan bijdragen.

De mate waarin iemand gezond opgroeit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de omgeving. Een goed ingerichte leefomgeving kan bijdragen aan een gezondere levensstijl en een betere gezondheid. We kunnen de omgeving zo ontwerpen of organiseren, dat de mentale en fysieke gezondheid positief beïnvloed wordt.

Dit betekent enerzijds het voorkomen van negatieve invloeden bijvoorbeeld in de vorm van geluid, geur, hitte, licht, trillingen, luchtvervuiling en stof en anderzijds het bevorderen van gezond gedrag vooral door mensen uit te nodigen om te bewegen in de woonomgeving, onderweg en via speciale (sport)voorzieningen. Een derde aspect is de beschikbaarheid van gezonde voeding, de beschikbaarheid en een gezonde productie-omgeving.

Ook de mentale gezondheid wordt beïnvloed door de leefomgeving. Zo worden plekken waar bewoners rust en stilte kunnen vinden steeds belangrijker in een alsmaar drukker wordende stad. En zijn plekken voor ontmoeting en verbinding belangrijk voor mentale gezondheid. Het groen in de stad speelt op al deze onderdelen een cruciale rol. Daarnaast zijn keuzes in hoe we in bereikbaarheid voorzien (actief of passief; fossiel of duurzaam) van grote invloed op de gezondheid van mensen. 

Alle waarden