Klimaatverandering

Amsterdam is als laaggelegen stad kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Zowel extremer weer als een versnelde stijging van de zeespiegel vormen een bedreiging voor de stad. Het is dan ook logisch dat het tegengaan van klimaatverandering en het zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving voor Amsterdam prioriteiten zijn.