Klimaatverandering

Amsterdam is als laaggelegen stad kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Zowel extremer weer als een versnelde stijging van de zeespiegel vormen een bedreiging voor de stad. Sacha Stolp vertelt waarom het tegengaan van klimaatverandering en het zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving voor Amsterdam prioriteiten zijn.