Wonen

Bij wonen gaat het om nieuwe en bestaande woningen in de stad. Om de kwaliteit, prijsklasse, omvang en omgeving van de woningen.

Tussen 2010 en 2019 kreeg de stad er ruim 90.000 inwoners bij. Momenteel kent Amsterdam ruim 440.000 woningen. Met de omgevingsvisie kan Amsterdam ruimte bieden aan ca. 150.000 nieuwe woningen. De  mogelijkheden daarvoor zijn beschreven in het onderdeel Groeivarianten. Deze vragen afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en woninggrootte om meer of minder ruimte.

Grote Opgaven

Behoefte aan stedelijk wonen — De stad groeit, waarbij de grootste druk staat op plekken met een rijk voorzieningenniveau, een aantrekkelijke openbare ruimte en goede bereikbaarheid. 

Onbetaalbaarheid — verschillen in prijs tussen vrije markt en gereguleerde markt worden groter. Dit leidt tot kleine woningen in nieuwbouw en splitsing van bestaande woningen. Ook het opkopen van woningen om te verhuren voert de prijs op. 

Verdringing — Wonen is op dit moment de sterkste functie in Amsterdam. Dat betekent dat wonen dreigt andere ruimtegebruikers weg te drukken. Dat gebeurt door transformatie van bedrijventerreinen, maar ook door het omzetten van bedrijfsruimten naar woningen. Omdat veel van die zwakkere functies onmisbaar zijn voor de stad en waardevol voor buurten verdienen ze bescherming.

Toenemende verschillen tussen buurttypen — Niet alle buurten profiteren in gelijke mate van de aantrekkingskracht van de stad. Veel nieuwe buurten zijn veel dichter bebouwd dan we in Amsterdam gewend waren.

Groei behoefte andere ontwikkelvormen — Het huidige ontwikkelmodel met een sterke rol voor projecten en grote ontwikkelende partijen is vooral gericht op het bouwen van woningen maar blijkt beperkt in staat om tegemoet te komen aan de vraag naar eigenheid, eigenaarschap en burgerbetrokkenheid. Ook lijkt het huidige model op de lange termijn onvoldoende in staat voldoende waarde te genereren om de opgaven waar de stad voor staat te kunnen bekostigen. Dit wordt versterkt door het toenemende aandeel van transformatieprojecten in gebiedsontwikkeling.