Stad en agglomeratie

Als je Amsterdam vanuit de lucht bekijkt, lopen Zaanstad, Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Amstelveen in elkaar over. Dat aaneengesloten stadsgebied noemen we de agglomeratie.

Voor de manier waarop mensen gebruikmaken van voorzieningen en door dit gebied bewegen, doen gemeentegrenzen er nauwelijks nog toe. Dat geldt ook voor infrastructuur en groen, water en landschap. In de omgevingsvisie laten we daarom zien hoe we op de schaal van de agglomeratie invulling geven aan de strategische keuzes voor een meerkernige ontwikkeling, groeien binnen grenzen, duurzaam en gezond bewegen en rigoureus vergroenen. Daarnaast benoemen we de bestaande kwaliteiten van de stad. Die vormen een waardevol vertrekpunt bij de ontwikkeling van de stad.

Visiekaart Amsterdam 2050 (klik voor vergroting)

Goed verbonden met stad en regio

De stad verdicht op plekken die vanuit de regio goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en per fiets vanuit de agglomeratie. De belangrijkste ontwikkelgebieden zijn een aantal grote werklocaties. Die veranderen in stadsbuurten, waar wonen en werken door elkaar gebeurt. Ze liggen aan bestaande en nieuwe metrolijnen: aan de zuidkant langs spoor en metro richting Zuidoost en Schiphol, aan de noordkant van de stad langs spoor, HOV en metro richting Zaandam. De grote ontwikkelgebieden zijn verknoopt met bestaande buurten dankzij doorlopende straten en groene routes. Speciale aandacht is er voor de nieuwe voorkanten, die de stad hier krijgt langs het water van het IJ en aan het landschap van Amstelscheg en de Oeverlanden en de Bretten.

Ontwikkeling van bestaande buurten

Verdichten van de stad gebeurt ook in bestaande buurten. Dat is geen doel op zich. We willen ontwikkeling hier gebruiken om drukke verkeersroutes te veranderen in aantrekkelijke lanen en straten. Ze verbinden straks deze buurten voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer met de rest van de stad. Verdichting heeft ook als doel draagvlak voor voorzieningen en lokaal ondernemerschap te creëren. Het zal bovendien gepaard gaan met verduurzamen van bestaande woningen.

Groene buurten en landschappen

Verdichting van de stad levert stedelijke kwaliteit op. Maar we moeten tegelijk ook meer groene kwaliteit maken om de stad leefbaar te houden voor mens, dier en plant en om bestand te zijn tegen meer hitte en extreme neerslag. Dat vraagt om voldoende groen in de buurt, in de openbare ruimte en goede verbindingen met het landschap en het water. Vergroenen van de directe leefomgeving betekent meer bomen en planten in straten, aan gevels en op daken. In de hele stad, ook in de nieuwe ontwikkelgebieden, zijn aantrekkelijke stadsparken. Het landschap is met buurten in de hele stad verbonden met een netwerk van groene verbindingen, langs water en groene fietsroutes.

Meer stedelijkheid in een meerkernige agglomeratie

De verdichting van de stad in werkgebieden en in aangrenzende buurten in Nieuw-West, Zuidoost en Noord betekent een meerkernige ontwikkeling op basis van eigen karakter en kwaliteiten van de verschillende delen van de agglomeratie. Het is een breuk met de zeer sterk op de binnenstad gerichte ontwikkeling van de afgelopen decennia. Nieuw-West, Zuidoost en Noord en de verschillende buurten zijn onderling en met het centrumgebied verbonden door een continu en vanzelfsprekend netwerk van aantrekkelijke en groene straten. Je vindt in deze stadsdelen straks ook voorzieningen met een stedelijke uitstraling, zoals een nieuw theater in Osdorp en een cultuurgebouw op het Buikslotermeerplein. Binnen de meerkernige stad zijn plekken waar concentraties van werken en voorzieningen een plek krijgen: in stationskwartieren bij de belangrijkste ov-knopen en in stedelijke centra rond de stadsdeelcentra Osdorpplein, Amsterdamse Poort en Buikslotermeerplein.

Het toekomstbeeld 2050 is opgebouwd uit de ontwikkelruimte, de stedelijke plekken en de netwerken voor verkeer en groen en water.
Verstedelijkingsconcept agglomeratie

Nieuwe ruimtevragen

De verdichting van de stad in werkgebieden en in aangrenzende buurten in Nieuw-West, Zuidoost en Noord betekent een meerkernige ontwikkeling op basis van eigen karakter en kwaliteiten van de verschillende delen van de agglomeratie. Het is een breuk met de zeer sterk op de binnenstad gerichte ontwikkeling van de afgelopen decennia. Nieuw-West, Zuidoost en Noord en de verschillende buurten zijn onderling en met het centrumgebied verbonden door een continu en vanzelfsprekend netwerk van aantrekkelijke en groene straten. Je vindt in deze stadsdelen straks ook voorzieningen met een stedelijke uitstraling, zoals een nieuw theater in Osdorp en een cultuurgebouw op het Buikslotermeerplein. Binnen de meerkernige stad zijn plekken waar concentraties van werken en voorzieningen een plek krijgen: in stationskwartieren bij de belangrijkste ov-knopen en in stedelijke centra rond de stadsdeelcentra Osdorpplein, Amsterdamse Poort en Buikslotermeerplein.