Met wie werken wij?

De concept-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is opgesteld door een gemeentelijk omgevingsvisieteam, in opdracht van Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid.

Om te komen tot het stuk, hebben we samengewerkt met met vele anderen. We haakten aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van organisaties en van de gemeente zelf. We probeerden zoveel mogelijk perspectieven te betrekken bij het denken over de toekomst van de stad en geven zo vorm aan dialoog en co-creatie met de stad – bewoners, ondernemers, bezoekers, stadmakers, organisaties, bedrijven en instellingen.

De samenwerkingen hebben geleid tot de volgende stukken:

  • Conclusies en adviezen Trektocht door de stad Studio LA
  • Boekje Stad aan het water ontwerpend onderzoek OVA2050
  • Boekje Stad aan Landschap en Spoor ontwerpend onderzoek OVA2050
  • Boekje Stad om het centrum ontwerpend onderzoek OVA2050
  • Opbrengst gastcuratorschap HvA Atelier der Verbeelding 2020
  • Publicatie Wat hebben wij nodig – Amsterdammers aan het woord over de toekomst van hun stadsdeel
  • Life in the fast lane – verslag jongerenbijeenkomsten OVA

Ze zijn op te vragen via een mailtje aan omgevingsvisie@amsterdam.nl.

Onze partners

Club2050 bestaat uit een diverse groep Amsterdamse stadmakers en buurtkenners die met ons meewerkt aan het invullen van co-creatie en dialoog bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Van ideeën voor Citizen’s Assemblies tot leergangen en bijeenkomsten met jongerennetwerken.

Een vrouwenadviesraad vanuit het speciaal hiervoor opgerichte netwerk WomenMakeTheCity adviseert ons en denkt mee. De adviesraad bestaat uit vrouwen van diverse achtergrond en uit verschillende stadsdelen.

Gesprek met WomenMakeTheCity over de groeivarianten

Architectenbureau Studio LA ging samen met ‘Discussiëren kun je Leren’ de buurten en scholen in om thema’s en ideeën op te halen.

In onze vaste gesprekslocatie, het Atelier der Verbeelding, werkten we (tot de komst van Corona) met gastcuratoren. Zo organiseerde de gastcurator Tanja den Broeder sessies die ons hebben gevoed met ideeën over onder andere wonen, de circulaire economie en voedsel.

Studenten, lectoren en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hielden ons scherp op relevante stedelijke onderwerpen.

Samen met Arcam organiseerden wij een ontwerpmanifestatie over de toekomst van Amsterdam. Het resultaat was in het najaar van 2020 te bekijken in de tentoonstelling Thuis in de stad in de OBA Oosterdok. De boekjes met de ontwerpen voor de Stad aan het water, de Stad rond het centrum en de Stad aan landschap en spoor zijn op te vragen via een mail aan omgevingsvisie@amsterdam.nl.

Club2050 bespreekt waarden in de omgevingsvisie