Met wie werken wij?

Het Groeiend Verhaal Amsterdam 2050 wordt opgesteld door een gemeentelijk omgevingsvisieteam, in opdracht van Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid.

Dat doet het team niet alleen, maar samen met vele anderen. Op die manier geven we vorm aan de open, democratische en inclusieve werkwijze.

We haken aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van organisaties en van de gemeente zelf. We proberen zoveel mogelijk perspectieven te betrekken bij het denken over de toekomst van de stad en geven zo vorm aan dialoog en co-creatie met de stad – bewoners, ondernemers, bezoekers, stadmakers, organisaties, bedrijven en instellingen.

Onze partners

Club2050 bestaat uit een diverse groep Amsterdamse stadmakers en buurtkenners die met ons meewerkt aan het invullen van co-creatie en dialoog bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Van ideeën voor Citizen’s Assemblies tot leergangen en bijeenkomsten met jongerennetwerken.

Een vrouwenadviesraad vanuit het speciaal hiervoor opgerichte netwerk WomenMakeTheCity adviseert ons en denkt mee. De adviesraad bestaat uit vrouwen van diverse achtergrond en uit verschillende stadsdelen.

Gesprek met WomenMakeTheCity over de groeivarianten

Architectenbureau Studio LA gaat samen met ‘Discussiëren kun je Leren’ de buurten en scholen in om thema’s en ideeën op te halen.

In onze vaste gesprekslocatie, het Atelier der Verbeelding, werken we met gastcuratoren. Zo organiseerde de gastcurator Tanja den Broeder sessies die ons hebben gevoed met ideeën over onder andere wonen, de circulaire economie en voedsel.

Studenten, lectoren en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam houden ons scherp op relevante stedelijke onderwerpen.

Samen met Arcam organiseren wij een ontwerpmanifestatie over de toekomst van Amsterdam

Club2050 bespreekt waarden in de omgevingsvisie