Artikelen

Hieronder staan ingezonden artikelen over de gewenste toekomst van Amsterdam en hoe we die kunnen bereiken: ruimte voor nieuwe ideeën, ook los van bestaand beleid.

Amsterdam groeit verder

Door drs. Ria Braaf-Fränkel, kernteamlid WomenMakeTheCity De Donuteconomie wordt voorgesteld als hét model voor een florerend en rechtvaardig Amsterdam. Maar hoe maak je dat concreet? Stel richtinggevende en meetbare doelen

In 2050 zijn er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tien stadshubs waar MRA-ondernemers door samen te werken met overheid en onderzoek met nieuwe verdienmodellen snel inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen.

Wat als vrouwen de stad ontwerpen? De vrouwen van WomenMakeTheCity pleiten voor een stad die gebouwd is op basis van waarden die voor iedereen belangrijk zijn, zoals eerlijkheid, acceptatie en

Oproep

We doen een oproep om bij te dragen aan het Groeiend verhaal Amsterdam 2050. Schrijf een thematisch artikel en geef aan wat jouw/jullie ideaal is voor 2050 en hoe we dat kunnen bereiken. De artikelen kunnen van vele handen komen: bewoners, ondernemers, ambtenaren, wie dan ook. De artikelen verrijken het groeiend verhaal en kunnen leiden tot keuzes in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De artikelen blijven goed vindbaar op de website doordat ze gekoppeld worden aan de bouwstenen van het groeiend verhaal: waarden, functies, schaalniveaus, principes, etc.

Voorwaarden

 • Een artikel kan tekst, beeld en/of video zijn
  • tekst: maximaal 1000 woorden
  • beeld: maximaal 5 beelden, minimaal 1 beeld
  • video: maximaal 2 minuten
 • Elke inbreng heeft een header en een footer. Daarin volgende vragen worden beantwoord ter inleiding en afronding van elk artikel:
  • header: Wat is jouw/jullie ideaal voor 2050? in maximaal twee of drie zinnen.
  • footer: Hoe kunnen we dat bereiken? in maximaal twee of drie zinnen.
 • Geef aan van wie dit artikel is. Dat kan persoonlijk zijn of namens een organisatie.

Het redactieteam van het Groeiend Verhaal Amsterdam 2050 besluit over het plaatsen van artikelen en stimuleert diversiteit van inhoudelijk thema’s en diversiteit aan partijen die iets inbrengen. We kunnen op voorhand niet zeggen hoe de artikelen zullen doorwerken in de keuzes de omgevingsvisie.

Neem contact op met [email protected]