Visie op de toekomst

Amsterdam neemt naar 2050 zijn verantwoordelijkheid als hoofdstad van Nederland. Onze stad is het snel groeiende centrum van een economisch succesvolle metropool. Tegelijk is het een plek waar Amsterdammers zich thuis voelen en iedereen gelijke kansen heeft. Deze twee doelen conflicteren deels met elkaar. De spanning lossen we op door een tweeledige inzet:

  1. Amsterdam wil uitgroeien tot een betere stad voor alle Amsterdammers. Dat vraagt om ruimtelijk richting kiezen. Daarom groeien we onder voorwaarden. Bij meer inwoners en banen horen voorzieningen, goede verbindingen en beter groen. Groei moet bijdragen aan een duurzame, inclusieve, vitale, gezonde, leefbare en compacte stad.
  2. Amsterdam wil bij het stadmaken de Amsterdammers centraal stellen. Dat vraagt om ruimte bieden voor vernieuwen van het stadmaken. We leggen eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij bewoners en gaan voor een brede waardecreatie, die ook op lange termijn ten goede komt aan de stad als geheel. Richting geven aan groeien om te bloeien

Groeien onder voorwaarden betekent kiezen waar we ruimte vinden voor meer betaalbare woningen en banen voor alle opleidingsniveaus, waar voorzieningen terechtkomen, waar we nieuwe parken maken en bestaand groen behouden. Kiezen voor de voetganger en fietser en voor meer groen. De compacte stad blijft het uitgangspunt. Maar de sterke focus op het centrum en de gebieden daar direct omheen maakt plaats voor een groeistrategie die zich richt op de flanken van de stad.

Ruimte bieden aan eigenaarschap en brede waardecreatie In de directe leefomgeving is volop ruimte voor nieuwe vormen van eigenaarschap door Amsterdammers. Daarbij gaat het om  inrichting en beheer van het groen, programmering van de openbare ruimte en ook om de mogelijkheid betaalbare woningen te bouwen. Daarmee sluiten we aan op de stadmakersbeweging en de opkomst van collectieven. Maar het biedt ook de mogelijkheid andere en bredere vormen van waardecreatie te verkennen.