Druk op de ruimte

In de stad is het steeds lastiger plek te vinden voor starters, lage inkomens, kleine bedrijfjes en activiteiten die veel ruimte innemen. Waarom is het belangrijk dat de stad hier ruimte aan blijft bieden? Mohamed Mahdi (Nieuw-West) licht toe waarom het belangrijk is dat ook zij een plek in de stad behouden.