Natuurinclusief

De stad dient niet alleen een prettige verblijfsplek te zijn voor de mens maar ook voor plant en dier.

Zo draagt Amsterdam bij een de biodiversiteit en het in standhouden van natuurlijke kringlopen. Dit kan bijvoorbeeld helpen tegen plaagbestrijding. De waarde wordt bepaald door de mate waarin natuur en diervriendelijkheid wordt geïntegreerd in het stadsontwerp. Daarbij speelt uiteraard de kwaliteit van water en groen in en om de stad een belangrijke rol maar gaat het ook om de mate waarin gebouwen natuurinclusief zijn.

Alle waarden