Waarden

Een omgevingsvisie geeft richting aan de stad die Amsterdam wil zijn. Dit doen we op basis van waarden. Enerzijds staat hierin een verantwoordelijkheid richting de aarde en toekomstige generaties centraal. Anderzijds zijn de waarden erop gericht voor de Amsterdammer een prettige leefomgeving te bieden met voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De waarden zijn eerder beschreven in de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en worden hier in iets aangepaste vorm weergegeven. 

Voor een groot deel kunnen de waarden elkaar versterken. Zo draagt een groene leefomgeving bij aan leefkwaliteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Circulariteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaat neutrale stad en biedt zij kansen om ook in de toekomst economisch vitaal te blijven. Soms ook staan waarden op (potentieel) gespannen voet met elkaar. Zoals wanneer investeringen in het autonetwerk weliswaar de bereikbaarheid van de stad verbeteren maar negatieve gevolgen kunnen hebben voor gezondheid, klimaatneutraliteit, leefkwaliteit en (verkeers-)veiligheid. Daarmee is “het groeiend verhaal” vooral ook een zoektocht naar de juiste balans en synergie tussen de verschillende waarden.  

Alle waarden