Inclusief (en betaalbaar)

Amsterdam wil een stad zijn waar iedereen gelijke kansen krijgt en de vrijheid heeft om vorm te geven aan de eigen toekomst.

Steeds meer mensen, ook woonachtig buiten de gemeentegrenzen, zijn hierin van de stad afhankelijk. Als plek voor werk en scholing, omdat hun sociale leven zich hier afspeelt, omdat de stad kansen biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we dat de betaalbaarheid van de stad onder druk staat. Niet alleen de kosten van wonen, maar ook van mobiliteitvoorzieningen, betaalbare bedrijfsruimte en warmte en energie zijn voor sommigen moeilijk op te brengen. Op een aantal plekken in de stad verdwijnt het winkel- en horeca-aanbod dat zich richt op mensen met een krappe beurs. Dit beperkt de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van juist die mensen die dit het hardst nodig hebben. 

Inclusiviteit betekent ook de stad toegankelijk houden en maken voor minder validen en ouderen. Dit vraagt iets van de inrichting van openbare ruimte en de nabijheid van voorzieningen. 

Alle waarden