Meerkernige ontwikkeling

Van uitrol centrumgebied naar een meerkernige en meer diverse verstedelijking

Amsterdam is uit balans met één centrum waar alles op gericht is. Een van de hoofddoelen van deze visie is een stad te worden met meer kernen. Daarbij is versterken van eigenheid en groei onder eigen voorwaarden de inzet. Deze ingreep in de structuur van de stad is mogelijk door bedrijventerreinen te ontwikkelen tot levendige stadsbuurten, zoals Bijlmer-West, Haven-Stad, Schinkelkwartier en de noordelijke IJ-oevers, en door in de bestaande centra van Nieuw-West, Zuidoost en Noord flink te investeren in stedelijkheid. Verdichting en kwaliteit zijn de sleutelwoorden: met meer bewoners en ruimte voor bedrijvigheid is er meer draagvlak voor lokaal ondernemerschap, winkels en horeca. De stadsdeelcentra Osdorpplein, Amsterdamse Poort en Buikslotermeerplein zijn straks grootstedelijke stadscentra met bijbehorende aantrekkingskracht, elk met een eigen gezicht: met meer kernen krijgt Amsterdam meer smoel. Daar horen ook voorzieningen met stedelijke en zelfs regionale uitstraling bij, zoals een theater aan de Sloterplas en een cultuurgebouw op het Buikslotermeerplein.

De regio

Meerkernigheid als streven geldt ook voor de regio. De huidige spreiding van werkgelegenheid en voorzieningen is scheef in het nadeel van de regio, met als gevolg grote vervoerstromen. De inzet is werk beter te spreiden en de stedelijke kwaliteit van kernen als Almere, Zaandam, Purmerend en Hoofddorp te vergroten met voorzieningen zoals hoger onderwijs en culturele instellingen. Bovendien gaan Amsterdam en de regio zich naar elkaar richten door woningbouw en werkgelegenheid te concentreren rond de stations. De onderlinge vervoerverbindingen willen we verbeteren, met een metro naar Schiphol en Hoofddorp, en metro-, regiotreinen- of snelbussen richting Almere, Zaanstad, Haarlem en Hilversum. Aan de rand van de stad komen hubs waar de automobilist overstapt op snel openbaar vervoer of fiets.

Evenwicht in de stad en de regio. Het centrum wordt ontlast en de verschillende kernen in de regio ontwikkelen zich verder tot stedelijke gebieden. Binnen Amsterdam concentreert de ontwikkeling zich in en tegen de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost.
Meerkernige ontwikkeling