Open ontwerpen staat voor de gezamenlijke opgave een open stad te maken. Dat geldt zeker in de bestaande stad en in delen van de stad waar gebieden met veel ontwikkeling in verbinding staan met aangrenzende buurten en hun bewoners. Belangrijk is dat in deze nieuwe stukken stad ook een mate van openheid en onafheid blijft, die ruimte biedt voor bewoners en ondernemers om op in te haken. De fysieke leefomgeving moet in staat zijn om veranderende behoeftes een plek te geven, zodat de geplande stad ruimte biedt aan de geleefde stad. Zo houden we vast aan de economische en culturele diversiteit van Amsterdam. De stad als markt- en broedplaats voor allerlei spontane en onvoorspelbare functies, ontmoetingen en activiteiten.

De open ontworpen stad remt ook de groeiende onbetaalbaarheid van de stad. Een groter wordende groep heeft steeds minder toegang tot de stad. Het beter tegemoet komen aan de behoeftes van groepen die niet als vanzelfsprekend meepraten en -beslissen schept kansen voor ondernemerschap en maatschappelijk initiatief in kwetsbare wijken.