In gesprek met Shamiro van der Geld

Shamiro van der Geld is geboren en getogen Amsterdammer en werkt op het moment als nachtburgemeester van Amsterdam. Het nachtburgemeesterschap een functie die sinds 2014 verbonden is aan Stichting N8BM A’DAM. Dat is een stichting die zich inzet voor het Amsterdamse nachtleven, om problematiek aan te kaarten aan de gemeente en politiek, en om het nachtleven zichtbaarder en toegankelijker te maken voor iedereen. Inclusiviteit en diversiteit staan hoog op de agenda.

Ruimte voor iedereen

Als nachtburgemeester zet Shamiro zich in voor het creëren van uitgaansplekken voor iedereen. Het uitgaansleven moet niet alleen gericht zijn op de doelgroepen waaraan het meeste geld te verdienen is; er moet ook plek zijn voor bijvoorbeeld jongeren tussen de 15 en 18 jaar, senioren, mensen met een beperking of mensen die geen alcohol drinken. Het is belangrijk dat ook mensen die zonder inkomen ergens naar toe kunnen, dat het nachtleven ook voor hen bereikbaar is. Zijn advies aan de gemeente is om meer plekken te creëren waar mensen bij elkaar kunnen komen om elkaar te ontmoeten en bijvoorbeeld zelf iets kunnen programmeren, zonder dat de commercie het overneemt. Plekken waar je niet meteen een drankje hoeft te kopen.

Meer focus buiten het centrum

Volgens Shamiro ligt de focus nu erg op het centrum van Amsterdam, terwijl andere stadsdelen ook veel te bieden hebben. In de stadsdelen buiten het centrum moet ’s nachts ook genoeg te doen zijn. Om de stadsdelen beter met elkaar te verbinden zou er een beter OV-netwerk moeten komen, ook in de nacht.Ik denk dat het met name gaat over subculturen die moeite hebben te groeien. Het is moeilijk om als subcultuur je plek te behouden. Het maakt niet uit of het nou gaat om black, trans, queer, punkers of skaters. De commerciële industrie neemt alles over en dan is jouw plek toegankelijk voor alles en iedereen en wordt die plek overgenomen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er meer plekken zijn waar men makkelijk bij elkaar kan komen en zelf iets kan programmeren en met rust gelaten kan worden. Plekken waar je niet meteen een drankje hoeft te kopen, maar plekken waar je gewoon kan zitten en met mensen kan praten. Eigenlijk wat we in het nachtleven doen maar dan niet per definitie meteen met muziek.

Die 15 tot 18 jarigen, die niet gekwalificeerd zijn voor het nachtleven, maar ook jongeren met een bi-culturele achtergrond die willen praten over hun problemen op de arbeidsmarkt, over discriminatie, of moslimmeisjes die samen willen komen, die niet uit willen maar wel s’ avonds samen willen komen. Er zijn zoveel subculturen waarvan ik denk, die zouden bij elkaar moeten kunnen komen.

Inclusieve gebiedsontwikkeling

Bij de ontwikkeling van de stadsdelen is het belangrijk dat de bewoners meer eigenaarschap kunnen uitoefenen. Bij Amstel III, een ontwikkelgebied in Zuidoost, werken bijvoorbeeld onderop wel wat mensen van kleur of mensen die uit de buurt komen, maar in de top worden de beslissingen toch door andere mensen gemaakt. Het is niet erg dat de samenstelling van een buurt verandert, maar het is wel belangrijk dat wordt opgelet dat de nieuwe ontwikkelingen iets toevoegen voor de huidige bewoners. Nu zie je dat de nieuwe en oude bewoners los van elkaar leven, waardoor zij van elkaar vervreemden. Op het moment dat mensen elkaar ontmoeten en samen een gemeenschap vormen, zullen ze blij zijn om elkaar als buren te hebben.Ik denk dat het ook belangrijk is dat de focus van het centrum af gaat, en dat we gaan kijken wat er plaatsvindt in de stadsdelen en wat inwoners daar aan toe kunnen voegen.

Adviezen voor de gemeente:

  • Creëer ruimtes in de wijken waar mensen van verschillende subculturen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Zet lokale kennis in. Zoek naar sleutelfiguren in de wijk die kennis hebben van wat er speelt en laat ruimte voor experiment om ook diegenen aan het woord te laten die daar minder in geoefend zijn.
  • Neem de druk van het centrum, bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer en meer aandacht voor wijkinitiatieven in andere stadsdelen.
  • Programmeer niet teveel, zodat er vrije ruimte blijft voor experiment en plekken niet gelijk commercieel hoeven te zijn.
  • Leer van de nacht, als een moment van ontmoeting en verbinding tussen verschillende mensen die ook overdag samen aan dingen kunnen werken.