Inclusieve stad

Amsterdam wil een inclusieve stad zijn. Een stad waar Amsterdammers en nieuwkomers zich kunnen thuisvoelen en die kansen biedt om je te ontwikkelen. Een inclusieve stad is ook een ongedeelde stad. Dat betekent dat kansen om je te ontwikkelen overal in de stad ongeveer even groot moeten zijn. En dat mensen met verschillende achtergronden en verschillende interesses elkaar tegen komen. Aspecten die belangrijk zijn bij een inclusieve stad zijn betaalbare woningen, toegankelijk vervoer, toegankelijke maatschappelijke voorzieningen, een diversiteit aan ontmoetingsplekken, toegang tot werk, ruimte om te ondernemen.