Ruimte maken voor diverse partijen

De gemeente werkt intensief samen met projectontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, beleggers en bouwbedrijven. Dat is nodig om het tempo van de woningbouw en gebiedsontwikkeling hoog te houden. We gaan deze vertrouwde samenwerking verder optimaliseren. Daarnaast daagt de gemeente zichzelf en professionele partijen uit om de toenemende betrokkenheid van lokale ondernemers en bewoners beter tot zijn recht te laten komen. Met lokale, grote en kleine ondernemers, wooncoöperaties en buurtplatforms kunnen we de manier waarop we aan de stad bouwen meer divers maken.