In gesprek met Peter Kuijl

Peter Kuijl heeft sinds 1994 een autogarage aan het Gedempt Hamerkanaal in het Hamerkwartier, Amsterdam Noord. De buurt transformeert in de komende 30 jaar van bedrijventerrein naar een woon-werkwijk. Zijn huurcontract loopt eind 2021 af. Hij zal dan een nieuwe locatie moeten zoeken. Peter hoopt dat er in Amsterdam ruimte blijft voor de industrie, zodat er niet teveel vervoersbewegingen hoeven te zijn en er gewerkt kan blijven worden in de stad.

Noord verandert

Peters garage is één van de vele bedrijven die weg moeten uit het Hamerkwartier om plaats te maken voor woningen. Het gebied wordt getransformeerd van bedrijventerrein naar een woonwijk met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. De afgelopen jaren heeft hij het gebied al zien veranderen, toen creatieve ondernemers en horeca zich in de leegstaande bedrijfspanden kwamen vestigen en de buurt steeds meer publiek trok. Met de komst van de Jumbo foodmarkt en de bouw van het hotel werd het nog drukker. De aanloop werd daardoor groter, wat voor de ondernemers in het gebied meer klanten opleverde.

Verdwijnende industrie

De toenemende populariteit van het gebied heeft de gemeente, grondeigenaren en projectontwikkelaars gestimuleerd om te starten met ontwikkelen. Er zijn starterswoningen gebouwd voor expats en de huurcontracten van veel ondernemers in het gebied zullen de komende jaren aflopen. Peters contract loopt nog tot eind 2021, dan moet hij weg. Hij hoopt een locatie in Zaandam te kunnen vinden, want dat is goed bereikbaar vanuit Amsterdam Noord. Hij vindt het jammer dat de industrie de stad uit moet. Dat komt niet alleen door de plannen voor de woningbouw, maar ook door de ruimte die dit soort bedrijven nodig hebben. Parkeren bijvoorbeeld wordt steeds lastiger en de druk op de ruimte steeds groter. Hij begrijpt dat het lastig is om wonen te combineren met industrie, vanwege de overlast die dit zich mee brengt. Toch denkt hij dat het zonde is als loodgieters, timmermannen en aannemers helemaal vanuit Purmerend of Almere naar Amsterdam moeten komen. Bovendien leveren dit soort bedrijven werkgelegenheid op voor Amsterdammers met een praktische opleiding.

Strategische hubs

Peter adviseert de gemeente om op een aantal strategische plekken in de stad, bijvoorbeeld langs de ring, ruimte te reserveren voor bedrijventerreinen. En dan niet allemaal op één plek, maar op meerdere plekken, zodat verschillende delen van de stad bediend kunnen worden en er niet teveel vervoersbewegingen gemaakt hoeven worden. Zijn voorspelling is dat er veel meer elektrische auto’s op de markt zullen komen, en dat ook de markt voor elektrische fietsen en bakfietsen zal groeien. Hier wil hij zijn bedrijfsvoering dan ook op aanpassen.

Adviezen aan de gemeente:

  • Zorg dat er ook voor Amsterdammers met een praktische opleiding werk is in de stad door ruimte te houden voor de maakindustrie.
  • Maak ruimte voor kleinschalige industrieterreinen, verspreid over de stad met concentraties van verschillende soorten bedrijven, zodat er niet teveel vervoersbewegingen gemaakt hoeven worden.