In gesprek met Oumaima al Abdellaoui

Oumaima is scholiere en schrijfster van het boek Over Muren Heen. Oumaima woont in Zaandam, waar ze geniet van de rust en de ruimte. Het grootste deel van haar leven speelt zich echter af in Amsterdam (Nieuw-)West, waar haar moskee is, waar haar vrienden wonen en waar ze vrijwilligerswerk doet. Het valt haar op dat er in Nieuw-West veel buurtgevoel is, maar dat de nieuwe bewoners daar weinig aan deelnemen. Ze hoopt dat Amsterdam een diverse stad blijft met genoeg betaalbare woningen voor jongeren. Ze blijft graag pendelen tussen Amsterdam en Zaandam en hoopt dat de dorpen in de regio hun plattelandse karakter kunnen behouden.

Thuiskomen in Zaandam

Oumaima is eigenlijk voornamelijk in Zaandam om uit te rusten van de drukte en gezelligheid in Amsterdam. Overdag is ze binnen acht minuten in Amsterdam West, zowel met het OV als met de auto. Als ze ’s avonds weer terug komt, is het echt thuiskomen. Zaandam is een perfecte combinatie van stad en platteland. Later blijft Oumaima het liefst in Zaandam wonen; Amsterdam is voor haar te druk. Er trekken steeds meer Amsterdammers naar de regio omdat het net iets goedkoper is. Zo krijgt Zaandam steeds meer een stedelijk karakter, dat vindt ze jammer.

“Zaandam is een perfecte combi van stad en platteland. Het is in evenwicht.”

Gemeenschapsgevoel

Oumaima’s opleiding is in Amsterdam gevestigd, de moskee waar ze les geeft zit daar en het vrijwilligerswerk wat ze doet speelt zich er af. Toen de corona crisis uitbrak en ze zag dat steeds meer Amsterdammers het moeilijk kregen, is het initiatief “Feed Our People” gestart. Met behulp van vrienden en familieleden brengt ze voedselpakketten langs huishoudens die het moeilijk hebben tijdens de crisis, zoals senioren. Het valt haar op dat het gemeenschapsgevoel in Nieuw-West groter is dan in haar buurt in Zaandam. Er is veel betrokkenheid en mensen letten op elkaar. In Zaandam bemoeit niemand zich ergens mee, daar zijn mensen meer op zichzelf. In Nieuw-West zie je diverse culturen waar de zorg voor elkaar verweven zit. Dat zie je terug in het straatbeeld en hoe mensen met elkaar omgaan.

Diversiteit

Amsterdam is een stad met een verscheidenheid aan culturen. Het valt Oumaima op dat niet iedereen het goed met elkaar kan vinden of elkaar als gelijke behandelt. Ze hoopt dat Amsterdam een stad wordt voor iedereen, doordat de verschillen in inkomen, sociale klasse en kansen op de woningmarkt minder worden. Op school heeft ze geleerd dat “gentrification”, waarbij een oude verpauperde buurt wordt opgewaardeerd door de instroom van mensen met een hoger inkomen, iets positief is. In de praktijk ziet ze dat mensen met een lager inkomen uit hun buurt weg moeten, zonder dat er wordt nagedacht over waar deze mensen heen moeten. De mensen met lage inkomens die achterblijven voelen zich vaak niet op hun gemak, omdat de nieuwe bewoners geen onderdeel worden van de buurt. In plaats daarvan worden de oorspronkelijke bewoners als ‘exotisch’ bestempeld. Zo worden er bijvoorbeeld ‘buurtsafari’s’ georganiseerd waarbij mensen van buiten de buurt komen kijken alsof ze een dierentuin bezoeken. Oumaima hoopt dat de diversiteit beter gaat werken doordat er meer sociale cohesie in de buurten komt.

“Ik ben niet perse tegen de mengelmoes, maar laat het dan echt een mengelmoes zijn. Zorg ervoor dat er sociale cohesie is.”

Betaalbare woningen

De woningmarkt in Amsterdam is ontoegankelijk voor jongeren. Er moeten meer woningen voor jongeren komen, zodat het voor hen aantrekkelijker wordt om verder te studeren. De wachtlijsten zijn te lang en woningen zijn vaak te duur. Als je uit een gezin komt met een laag inkomen en je hebt het al niet zo breed, en je hebt de keuze om óf verder te studeren óf te gaan werken, dan kiezen veel jongeren voor het laatste. Ze moeten anders te lang sparen voor een woning en voelen zich verantwoordelijk om hun familie financieel te ondersteunen.

Amsterdam in 2050

Oumaima hoopt dat Amsterdam in de toekomst niet nog drukker wordt, dat de steden in de regio niet overspoeld worden door Amsterdammers. Ze wil graag in Zaandam blijven wonen en pendelen tussen de stad en de regio. Ze hoopt dat Amsterdam toegankelijk blijft voor iedereen en dat mensen van verschillende achtergronden meer met elkaar gaan samenleven. Tenslotte pleit ze voor meer betaalbare woningen voor jongeren, zodat zij worden gemotiveerd om verder te studeren.

Adviezen aan de gemeente:

  • Stimuleer nieuwe bewoners om beter te integreren in de buurten waar veel mensen met lagere inkomsten wonen.
  • Zorg voor genoeg betaalbare woningen voor jongeren, zodat ze kunnen doorstuderen.
  • Laat de drukte van Amsterdam niet doorwerken op steden als Zaandam, maar zorg dat de regio haar landelijke en dorpse karakter kan behouden.