In gesprek met Mitchell Esajas

Mitchell werkt voor The Black Archives. Dat is een archief met duizenden boeken en documenten rondom zwarte geschiedenis en cultuur. Het archief organiseert maandelijks activiteiten rondom thema’s uit de archieven met het doel om kennis en educatie uit de boekencollectes en archieven bespreekbaar te maken. Mensen die interesse en behoefte hebben aan andere perspectieven van de geschiedenis weten the Black Archives steeds beter te vinden.

Autonomie en ruimte

Autonomie is zeer belangrijk voor The Black Archieves. Mitchell wil graag zijn eigen ding blijven doen, niet ingekapseld worden door bestaande, vaak witte, instituten. Omdat je dan het risico loopt om onderdeel te worden van een dominant perspectief, waarin je je kritische blik verliest. Als je afhankelijk bent van subsidie, dan ga je toch automatisch twee of drie keer nadenken hoe je je positioneert. Nu heeft Mitchell de vrijheid om gewoon te zeggen ‘zwarte piet is racisme’. 

Autonome plekken

Het is van belang dat onze stad toegankelijk en betaalbaar blijft, dat er ruimte blijft voor autonome plekken als de onze en dat daar ook in wordt geïnvesteerd. Het is belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende sociaal economische klassen in de stad kunnen blijven, maar ook zichzelf kunnen ontwikkelen, musea kunnen bezoeken. Dat je cultuureducatie hebt waarin verschillende perspectieven naar voren komen. Hier moet beleid op komen.

In 2050…

Mitchell hoopt dat The Black Archieves in 2050 niet meer zo uniek is in het aanbieden van zwarte geschiedenis, maar dat het gewoon in de schoolboeken staat, onderdeel is van de curricula. En dat het een plek wordt waar mensen naartoe kunnen voor extra verdieping en onderzoek. En voor kunst, erfgoed, onderzoek, kritische debatten, creativiteit en een beetje gezelligheid. En in breder perpectief: dat Amsterdammer in 2050 in een stad leven waarin mensen met allerlei soorten achtergronden met elkaar samenleven, niet naast elkaar.

Adviezen aan de gemeente

  • Autonomie behouden van culturele plekken is belangrijk, zowel organisatorisch, financieel als wat betreft de fysieke ruimte. Fysieke permanente ruimte voor initiatieven zoals de Black Archives is belangrijk voor stabiliteit en ontwikkeling.
  • Stimuleer manieren om het onderwijs meer in contact te brengen met andere perspectieven op de geschiedenis en erfgoed
  • Ga ervan uit dat je niet alles weet, en nog veel te leren hebt van andere perspectieven, sta daarvoor open
  • Houd de stad toegankelijk voor mensen uit verschillende sociaal economische klassen en met verschillende achtergronden, zodat er meerdere perspectieven op de stad blijven bestaan.