Vrouwen in West aan zet

Vrijdag 12 april 2019, Huis van de Wijk De Havelaar, West

Vrouwelijke stem

Het derde gesprek over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vond plaats met vrouwennetwerken in Amsterdam West. Volgens wethouder Marieke van Doorninck en stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki is het belangrijk om juist vrouwen te betrekken bij grote vragen als: wat voor stad willen we zijn? Hoe komt deze eruit te zien? Hoe werken we samen? Vrouwen zien en beleven de stad op een andere manier dan mannen die lange tijd hebben bepaald hoe de stad wordt ingericht. Nu is het tijd om een vrouwelijke stem te laten horen in gebiedsontwikkeling.

‘Een stad die goed is voor kinderen, is goed voor iedereen’

De vrouwen die deelnamen aan het gesprek vervullen belangrijke verbindende functies in de wijken waarin ze actief zijn. Door hen bij de Omgevingsvisie te betrekken, komen we erachter wat voor hen, en de groepen die zij vertegenwoordigen, belangrijke thema’s zijn die in de Omgevingsvisie aan bod moeten komen.

‘Hoe zou de stad eruitzien als zij door vrouwen werd ontworpen?’

Een leefbare stad

Welke thema’s vragen volgens vrouwen meer aandacht. Het gesprek leverde een eerste aanzet voor een leefbaar Amsterdam voor iedereen.

Groene en veilige buurten

Zorg voor voldoende groen waar kinderen veilig kunnen spelen. Realiseer kleinschalig groen in de buurt van huizen en voorzieningen. Kinderen moeten vaak te ver lopen om veilig te kunnen spelen. Er wordt steeds meer openbaar groen opgeofferd voor terrassen, waardoor de vrije speelruimte verdwijnt. Bovendien worden op deze terrassen dure producten verkocht die niet voor iedereen betaalbaar zijn. Ook de rattenoverlast is een probleem voor de veiligheid van kinderen.

Een stad die kan ademen

De stad mag in meer harmonie met de natuur worden ingericht. Het is belangrijk, zeker voor kinderen, om in contact te zijn met levend groen. Het zorgt ervoor dat de stad kan ‘ademen’.

Betaalbare woningen

Zorg ervoor dat onze kinderen betaalbare woonruimte kunnen vinden in de buurten waar ze zijn opgegroeid. Het is leuk dat buurten als Bos & Lommer en Osdorp worden opgeknapt, maar voor wie? Als onze kinderen geen woningen in de buurt kunnen vinden van waar ze zijn opgegroeid, verliezen zij de verbinding met het thuishonk en hun buurt. De buurt, het sociale netwerk, vormt voor hen een vangnet.

Goedkoop of gratis OV

Bied een passende oplossing voor het parkeerprobleem. Veel mensen zijn nog afhankelijk van de auto. Zorg ervoor dat er voor hen goedkoop of gratis OV is.

‘Wij vrouwen zorgen voor verbinding en sociale cohesie in de buurt’

Binding met buurt en buren

Zorg dat je oude bewoners in de buurten houdt en nieuwe bewoners stimuleert om zich aan hun nieuwe buurt te verbinden. Nieuwe bewoners in West zijn zo druk met hun werkzaamheden, dat ze geen tijd hebben om naar een buurtbarbecue te komen of hun buren te leren kennen. Het is belangrijk om de sociale cohesie in de buurten te stimuleren, zodat verschillende groepen elkaar vinden en begrijpen.

Alternatieve ontmoetingsplekken

Zorg dat er ontmoetingsplekken komen waar mensen elkaar kunnen vinden. De buurthuizen zijn niet voor iedereen toegankelijk en hebben een sterk ‘stadspasimago’. Veel vrouwen uit West voelen zich er niet welkom en hebben behoefte aan alternatieve plekken.

Toegankelijk voor iedereen

Terugkerend geluid tijdens gesprek: de stad groeit en verandert, buurten veranderen. Dit wordt als positief ervaren, want de leefomgeving wordt netter, mooier en veiliger. Maar de veranderingen brengen ook onzekerheden. Met de bouw van veel nieuwe gebouwen wordt het drukker en verdwijnt er veel openheid en groen. En zijn de buurten ook in de toekomst nog plekken van en voor de huidige bewoners?  Is er nog plek voor hen en hun kinderen? De stad wordt duurder en daarmee minder toegankelijk.

‘Een vrouw heeft meer oog voor de details die nodig zijn om een stad leefbaar te maken’

Het vervolg

De leden van deze vrouwennetwerken zijn enthousiast en gaan graag in gesprek om de aangestipte onderwerpen verder uit te diepen. Er is afgesproken om workshops te organiseren waarbij vrouwen concreet met het ontwerpen van hun stad aan de slag gaan. De deelneemsters nemen voor deze workshop elk meer vrouwen mee. Naar aanleiding van dit Stadsgesprek is tijdens het WeMakeTheCity-festival het WomenMakeTheCity-event georganiseerd (in juni 2019). Nu loopt er een langdurig WomenMakeTheCity-programma gekoppeld aan het maakproces van de Omgevingsvisie.

Deelnemers 3e stadsgesprek

Namens de gemeente:

 • Marieke van Doorninck (Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling & Duurzaamheid)
 • Fenna Ulichki Boudchourt (Stadsdeelvoorzitter West)
 • Enno Ebels (teamleider Team Stad, Ruimte & Duurzaamheid)
 • Max Smit (planoloog, Ruimte & Duurzaamheid)
 • Marthe Singelenberg (antropoloog, WomenMakeTheCity)
 • Noortje Malmberg (beleidsadviseur sociaal domein Amsterdam West)

Namens de vrouwennetwerken:

 • Saadia Charaf
 • Khetam el Hankouri
 • Camelia Contreras
 • Rabia Batoun
 • Khadija Alami
 • Sharon Winter
 • Nustaida