De groei van de stad zet door en krijgt vorm in grote projecten, zoals IJburg

1996 ziet de geboorte van drie belangrijke ontwikkelprojecten. Met het slaan van de eerste paal voor het nieuwe hoofdkantoor van ABN-AMRO is de Zuidas een feit en de gemeenteraad besluit tot de aanleg van de Noord/Zuidlijn en van de nieuwe wijk IJburg. Aan het IJ en op de Zuidas werkt de gemeente nauw samen met marktpartijen, waaronder de verzelfstandigde woningbouwverenigingen. Dit wordt publiek-private samenwerking genoemd. 

Amsterdam tuigt een efficiënte projectorganisatie op om de samenwerking met marktpartijen mogelijk te maken. Gemeentelijke diensten werken hierin op een nieuwe manier samen. Er breekt een tijd van internationaal toonaangevende projecten aan. Nieuwe woningen en culturele instellingen worden langs het IJ gerealiseerd. De Zuidas groeit uit tot een internationaal zakencentrum. Bij de Amsterdam Arena in Zuidoost ontstaat een cluster van vrijetijdsvoorzieningen.

Bestaande wijken veranderen ook. In buurten in en rond de binnenstad vestigen zich steeds meer jongeren en mensen die werkzaam zijn in de snel groeiende zakelijke dienstverlening. Amsterdam ontwikkelt zich tot een internationaal toonaangevende metropool. De stad is sinds 1992 verdeeld in stadsdelen. Zij zijn nauw betrokken bij stedelijke vernieuwing in de naoorlogse wijken en maken zich verantwoordelijk voor een ingrijpende kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. De stad vergroent en wordt steeds meer autoluw gemaakt.

De stadsdelen investeren grootschalig in de kwaliteit van de openbare ruimte