Vooroorlogse stad

Wijken die voor de 2e wereldoorlog gebouwd zijn. Deze bevinden zich hoofdzakelijk binnen de ring.