Inclusieve stad

Een stad waar bewoners en nieuwkomers zich kunnen thuis voelen en die kansen biedt om je te ontwikkelen. Een inclusieve stad is ook een ongedeelde stad. Dat betekent dat kansen om je te ontwikkelen overal in de stad even groot zijn. En dat de verschillen in kwaliteit van leven tussen verschillende wijken niet te graat zijn.