Aquathermie

Verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit oppervlaktewater, drinkwater of afvalwater.