Waarom — Het groeiend verhaal Amsterdam 2050

Amsterdam is een stad van Amsterdammers. Tegelijkertijd is Amsterdam ook onderdeel van een metropool die snel groeit en verandert. En dat roept vragen op voor de toekomst. Hoe blijft Amsterdam leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en parken? Hoe bereiden we ons voor op de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering en de energietransitie? Hoe werken samen aan de toekomst van deze metropool? Dit zijn vragen die we met elkaar in de omgevingsvisie voor Amsterdam in 2050 beantwoorden.

Die omgevingsvisie schrijven we niet in één keer. De omgevingsvisie is een verhaal dat moet groeien. Daarom deze website. Dit is het groeiend verhaal Amsterdam 2050. Een website over de geschiedenis en toekomst van Amsterdam en verhalen van Amsterdammers. 

Deze website is het resultaat van gesprekken en van samenwerking tussen de gemeente, Amsterdammers en betrokken organisaties. En het is aanleiding voor nieuwe gesprekken en samenwerking. Want het Groeiend verhaal Amsterdam 2050 moet verbeterd, aangevuld en uitgewerkt worden. Daar hebben we u bij nodig!

Lees ook de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam