Waardecreatie

Met waardecreatie in de Omgevingsvisie worden de mogelijke, lokale baten bedoeld voor een buurt die ontstaan door ruimtelijke ontwikkelprojecten. Het gaat om de mate waarin lokale gemeenschappen kunnen meeprofiteren van de ontwikkeling van de stad.