Vergroenen

Het groener inrichten van de stad. Dat kan door straten, pleinen en binnenterreinen groener in te richten en door gebouwen natuur inclusief te maken, met begroeide gevels en groene daken.