Vergrijzing

De verandering in de bevolkingssamenstelling waarbij het aandeel van ouderen groter en de gemiddelde leeftijd stijgt.