Verdichten

Het intensiever benutten van de ruimte in de stad, waardoor er meer mensen in stad kunnen wonen en werken en voorzieningen zoveel mogelijk op loop- en fietsafstand te bereiken zijn. Dat kan door laagbouw te vervangen door hogere bebouwing, door bestaande bebouwing beter te benutten en door open ruimte, bijvoorbeeld langs infrastructuur, te bebouwen.