Transitie

Een structurele verandering in de samenleving over een periode van decennia die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. Denk aan de energietransitie, de mobiliteitstransitie en de voedseltransitie.